شرایط خرید و فروش

شرایط خرید و فروش

خرید و فروش آثار هنری هنرمندان در گالری روژه در پاسخ به استقبال هنر دوستان جهت رسیدن به آثار هنر مدرن و معاصر در شرایط مناسب

۱- آثار هنری بر اساس ارزش کیفی آثار مبتنی بر قیمت مورد توافق با صاحب اثر در سایت ارائه خواهد شد

۲- آثار پس ار انتخاب خریدار در محل گالری روژه در معرض مشاهده قرار می گیرد و در پایان روز به خریدار نهایی تحویل خواهد شد .

۳- خرید آثار هنری یک فرآیند علمی و هنری و بر اساس سلیقه و دانش خرید آثار صورت می پذیرد و گالری روژه به غیر از تحمیل در فرایند هیچ نقشی در خصوص خرید و فروش آثار ندارد.

۴- مبلغ آثار به صورت واریزی به حساب گالری روژه می باشد آثار حداکثر تا ۲۴ ساعت تحویل خریدار خواهد شد .

ir.alipoor.ghanoon.ir