قوانین و پرسش های رایج حراج

خرید و فروش آثار هنری،گالری در تهران،گالری عکس،گالری مجسمه،گالری نقاشی

حراج

حراج روژه یک فعالیت اقتصادی – هنری در راستای استقبال هنردوستان و هنرمندان بوده و یک فرصت استثنائی جهت دستیابی به آثار شاخص و همچنین آثار هنرمندان در حال پیشرفت در شرایطی مطلوب و مطمئن محسوب می گردد. هم اکنون به حراج گذاری روژه بپیوندید.

شرکت برگزار کننده حراج را حراج گذار می نامند. شرکت های حراج گذار با بهرگیری از بالاترین تجارب و تسهیلات در گردآوری و ارائه شایسته آثار هنری، سعی در ایجاد تبادلی امن و مطمئن می نمایند.

شرایط عمومی حراج

 1. آثار هنری در ابتدا بر اساس ارزش کیفی و علاقه متقاضی توسط برگزار کنندگان حراج انتخاب و در نهایت بر مبنای قیمت پایه مورد توافق با صاحب اثر در حراج ارائه می گردند. تمام آثار در یک محل مشخص شده از سوی گالری روژه در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته و در پایان روز سوم طی مراسمی به حراج گذاشته خواهند شد .
 2. قیمت آثار در یک مزایده آزاد و بر مبنای رقم نهایی چکش خورده محاسبه می گردد و هیچ مبلغی افزون بر آن از خریدار اخذ نمی گردد. فروش آثار بر اساس شماره آنها در کاتالوگ حراج عرضه می گردد.
 3. تنها متقاضیانی که پیشاپیش ثبت نام و شماره مزایده دریافت نموده باشند مجاز به شرکت در حراج بوده و محدودیت به منظور مشارکت کنندگان وجود نخواهد داشت .
 4. حراج گذار در این حراج مالک آثار نبوده و تنها از طرف فروشنده اثر به منظور فروش اقدام می نماید.
خرید و فروش آثار هنری،گالری در تهران،گالری عکس،گالری مجسمه،گالری نقاشی
خرید و فروش آثار هنری،گالری در تهران،گالری عکس،گالری مجسمه،گالری نقاشی

روش خرید آثار

 1. خرید حضوری
 2. خرید غیر حضوری و اینترنتی ( داخلی و خارجی )
 3. خرید از طریق وکیل (جهت افراد خارج از کشور )

نحوه قیمت گذاری

به منظور برآورد قیمت کمینه min و بیشینه max تعیین می گردد، که قیمت از min آغاز شده و به ترتیب زیر قیمت گذاری صورت می پذیرد.

 • تا ۱ میلیون تومان هر بار ۵۰/۰۰۰ تومان اضافه می گردد
 • از ۱ میلیون تومان تا ۵ میلیون هر بار ۵۰۰/۰۰۰ تومان اضافه می گردد .
 • از ۵ میلیون تومان تا ۱۰ میلیون هر بار ۷۰۰/۰۰۰ تومان اضافه می گردد.
 • از ۱۰ میلیون تومان تا ۲۰ میلیون هر بار ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان اضافه می گردد.
 • از ۲۰ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون هر بار ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان اضافه می گردد.
 • از ۵۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون هر بار ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان اضافه می گردد.
 • از ۱۰۰ میلیون تومان به بالا هر بار ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان اضافه می گردد.
خرید و فروش آثار هنری،گالری در تهران،گالری عکس،گالری مجسمه،گالری نقاشی
خرید و فروش آثار هنری،گالری در تهران،گالری عکس،گالری مجسمه،گالری نقاشی

قوانین بستن حراج

 1. حراج گذار با اجازه صاحب اثر رقمی کمتر از برآورد را به عنوان پایه فروش شخصی مشخص نموده و مجاز به ارائه اثر از طرف هنرمند یا صاحب اثر روی این مبلغ می باشد.
 2. مزایده روی بالاترین پیشنهاد چکش خرده ، پایان یافته و پیشنهاد دهنده نهایی متعهد به پرداخت قیمت پیشنهادی خود می باشد.
 3. خریدار موظف است مبلغ خریداری شده را در هنگام ترک حراج پرداخت به حراج گذار به نیابت از صاحب اثر پرداخت نماید. پس از آن اثرهنری حداکثر ۳ روز پس از پایان حراج توسط شرکت متخصص حمل و نقل آثار هنری تحویل خریدار می گردد.
 4. در صورت عدم فروش اثر ، صاحب آن موظف به پرداخت بیمه و هزینه های احتمالی خواهد بود.