حراج های قبل و بعد

747474558585566969
[mk_fancy_title size=”20″ margin_top=”10″ font_family=”none” align=”center”]حراج ۳ ماهه اول ۹۵[/mk_fancy_title][mk_button corner_style=”rounded” bg_color=”#dddddd” text_color=”dark” icon_anim=”side” url=”http://rozhegallery.com/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-3-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-95/” align=”center” id=”اطلاعات حراج” animation=”fade-in”]جزئیات حراج[/mk_button]

این حراج مربوط به مجسمه های ۱۷ هنرمند بود

زمان برگزاری : ۱۷ خرداد

ارزش حراج : ۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

[mk_fancy_title size=”20″ txt_transform=”uppercase” margin_top=”10″ font_family=”none” align=”center”]حراج ۳ماهه چهارم ۹۴[/mk_fancy_title]

این حراج مربوط به زیورآلات ۱۱ هنرمند بود

زمان برگزاری ۲۰ اسفند

ارزش حراج : ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

20151223120005619
روش خرید
[mk_fancy_title size=”20″ margin_top=”10″ font_family=”none” align=”center”]حراج ۳ماهه سوم ۹۴[/mk_fancy_title]

این حراج مربوط به ۲۳ هنرمند نقاش کشور بود

ارزش حراج : ۳٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

[mk_fancy_title size=”20″ margin_top=”10″ font_family=”none” align=”center”]

نحوه قیمت گذاری

[/mk_fancy_title]

برای هر اثر دو براورد min و max تعیین کننده می باشد ، که قیمت از min آغاز شده و به ترتیب زیر صورت می پذیرد .

تا ۱ میلیون تومان هر بار ۵۰/۰۰۰ تومان اضافه می گردد
از ۱ میلیون تومان تا ۵ میلیون هر بار ۵۰۰/۰۰۰ تومان اضافه می گردد .
از ۵ میلیون تومان تا ۱۰ میلیون هر بار ۷۰۰/۰۰۰ تومان اضافه می گردد.
از ۱۰ میلیون تومان تا ۲۰ میلیون هر بار ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان اضافه می گردد.
از ۲۰ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون هر بار ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان اضافه می گردد.
از ۵۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون هر بار ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان اضافه می گردد.
از ۱۰۰ میلیون تومان به بالا هر بار ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان اضافه می گردد.

3d man holding a magnifier glass
739941
[mk_fancy_title size=”20″ margin_top=”10″ font_family=”none” align=”center”]

قوانین بستن حراج

[/mk_fancy_title]

حراج گذار با اجازه صاحب اثر رقمی کمتر از برآورد را به عنوان پایه فروش شخصی خواهد نمود و مجاز به ارائه اثر از طرف هنرمند یا صاحب اثر در این مبلغ می باشد .
مزایده روی بالاترین پیشنهاد چکش خرده پایان می یابد و پیشنهاد دهنده نهایی متعهد بر اثر به قیمت پیشنهادی خود می باشد.
خریدار موظف است مبلغ خریداری شده را در هنگام ترک حراج پرداخت به حراج گذار به نیابت از صاحب اثر پرداخت نماید و اثر حداکثر ۳ روز پس از پایان حراج توسط شرکت حمل و نقل متخصص در حمل اثار تحویل خریدار می گردد .
در صورت عدم فروش اثر صاحب آن موظف به پرداخت بیمه و هزینه های احتمالی خواهد بود .