ثبت نام خرید

Internet shopping

این قسمت تنها جهت شرکت در حراجی های ویژه که در نوع حراجی کلمه ویژه ذکر شده است و در محدوده قیمتی ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان می باشد .

جهت ثبت نام در این قسمت فرم مربوطه را با تماس با شماره ۰۹۱۲۷۷۵۵۱۲۱ دریافت نمایید