انواع سبک های نقاشی

بازاریابی آثار هنری
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۸
پتینه کاری
آشنایی با پتینه کاری دیوارها و سقف ها و نقش آن در طراحی دکوراسیون
شهریور ۲۰, ۱۳۹۸

انواع سبک های نقاشی

سبک نقاشی

از لحاظ نوع و شیوه ، نقاشی در دسته ها و سبک های  گوناگونی قرار می گیرد که به طور کلی عبارتند از:

 • رئالیسم (واقع گرایی)
 • امپرسیونیسم (برداشت گرایی)
 • پست امپرسیونیسم
 • نئوامپرسیونیسم
 • اکسپرسیونیسم
 • اکسپرسیونیسم انتزاعی
 • کوبیسم (حجم گرایی)
 • فوتوریسم
 • ورتیسیسم
 • رومانتیسیسم
 • پرسیژنیسم
 • مینی مالیسم
 • سورئالیسم
 • باروک
 • استاکیسم
 • آبستری (انتزاعی)
 • گرافیکی
 • آپ آرت
 • بازبیزون
 • فتورئالیسم
 • تونالیسم
 • روکوکو
 • کنستراکتیویسم
 • مینیاتور ایرانی و یا عثمانی
 • مدرنیسم
 • هنر ابتدایی
 • پست مدرنیسم
 • آوانگارد
 • ساختارگرایی
 • دادا و سوررئالیسم
 • پونیتولیسم
 • کتاره سخت
 • فووسیم
 • سمبولیسم و آرنوو
 • آبستره (اکسپرسیونیسم)
 • دادائیسم
 • کلاسیسیسم
 • نئوکلاسی سیسم
 • منرسیم
 • MYSORE

معرفی معروف ترین سبک های نقاشی

سبک رئالیسم

رئالیسم به معنی حقیق گرایی فکری می باشد که بر پایه ی این باور که هویت و هستی چیزهایی که وجود دارند جدا از فهم و درک و قوای مدرکه آدمی است یعنی رئالیسم سبکی می باشد که در آن نقاش می بایست در به تصویر کشیدن سوژه از هر نوع عواطف و هیجان و تخیل دوری نماید و حقیقت را به همان صورتی که وجود دارد نشان دهد. گوستاوکور فرانسوی و ایلیارپین روسی از معروف ترین هنرمندان سبک رئالیسم هستند.

سبک رومانتیسیسم

همان گونه که از اسم این شیوه مشخص است می بایست رومانتیسیسم را شکلی از عکس العمل خیالی و احساساتی در مقابل عقل و منطق قلمداد کرد. میل و گرایش به بزرگ و شاخص نمودن ضمیر و وجود بشری ، میل به سمت وهم و الهام و تخیل ، به سمت گذشته های دور و یا مرزوبوم های ناشناس و نامعلوم. این سبک از نقاشی تعریفگر اندیشه ای می باشد که در آن عاطفه و احساس و ذوق در آن نقش کلیدی و اصلی را دارد. دلاکروا و رژیکو دو نفر از نقاشان بزرگ سبک رومانتیسیسم می باشند.

سبک امپرسیونیسم

این نوع سبک را می توان نخستین نهضت جدید در زمینه ی نقاشی به حساب آورد. مقصود عمده نهضت امپرسیونیسم نمایش اثر کوتاه و زودگذر و عاطفی یک طبیعت بود. اثر و گیرایی که منظره بر دید بیننده در یک چشم بر هم زدن کوتاه و سریع می گذاشت. مقصود اساسی سبک برداشت گرایی رسیدن به یک ناتورالیسم جدید بر طبق واکاوی و موشکافی کامل رنگ ها و روش های سایه ی روشن بود. پس از مدتی سبک امپرسیونیسم کمابیش به گونه ای علمی و تخصصی درآمد (نئوامپرسیونیسم) که در آن رنگ ها به شیوه های تخصصی  علمی در نقاشی ها استفاده می شوند. ولی این تندروی در ناتورالیسم علمی بخودی خود عرصه را جهت عکس العمل ضد ناتورالیسمی ، سبک و روس پست امپرسیونیسم مناسب ساخت. نماینده ی اصلی این روش اسکورکلودمونه است.

سبک اکسپرسیونیسم

این سبک از نقاشی روشی جدید از تبیین بصری می باشد که در آن نقاش جهت انتقال هیجان زیاد و تند خود از رنگ های مهیج و پررنگ و خطوط و شکل های معوج و درشت و ناموزون استفاده می کند. در این روش به منظور خوب تر شرح دادن طبیعت درونی ، از افراط و مبالغه در شکل ها و رنگ ها بهره می گیرند. از معروف ترین هنرمندان این سبک امیل نولده و ماکس بکمن بودند.

سبک کوبیسم

این سبک بر پایه ی این باور ایجاد گردید که شیوه ها و کنترات های رایج هنری به ویژه نقاشی ، قدیمی و باطل شده اند. از این رو نقاشان جوان می بایست ابزار و طریقه ی نمایش تصویری جدید و مدرنی را پیدا و خلق نمایند. یکی از مقاصد عمده ی کوبیسم یا حجم گرایی این بود حقیقت آشکار هر چیزی را بدون تمسک به چشم و تزویر عرضه کند. هنرمند کوبیسم یا حجم گرایی قصد داشت از هر تابلویی یک حقیقت آشکار جدید ، و نه یک نقاشی هراس آور از دریافت های بصری حقیقت ایجاد کند. نمایندگان اصلی این نوع سبک پیکاسو و بردک بودند.

سبک آبستره انتزاعی

اثری است که به درون مایه تابلوی نقاشی شده باور و تاکید ندارد و تنها بر اهمیت و گیرایی زیبایی شناسی شکل و رنگ تصریح دارد. اغلب کارهای هنری تزئینی در این نوع سبک و شیوه جای می گیرند. از مشهورترین چهره های سبک انتزاعی در عصر مدرن واسیلی و کاندیسکی را می توان نام برد.

سبک سوررئالیسم

در این سبک هنرمند میل به ماورای طبیعت و یا حقیقت برتر دارد. گرایش به آفرینش تحول در زندگی روزانه توسط پدیدار سازی امر حیرت آور و اتفاقی دیداری پنهان در نظم صوری حقیقت به حساب آورد. از این رو می توان بیان کرد سبک سوررئالیسم حقیقت و خیال را با یکدیگر ترکیب نمود. از سردمداران هنرمندان در این نوع سبک از نقاشی می توان شیریکو ، ماگریت و سالوادور را نام برد.

سبک پارت آرت

نقاشان در این روش جهت آفرینش تابلوهای هنری خود از وقایع و چیزهای عامیانه و زندگی روزانه ی افراد بهره می گیرند. این نوع سبک در پوسترهای سینمایی ، مجلات ، انواع تبلیغات کمیک استریپ تکامل یافت. از هنرمندان پایه گذار این سبک به پائولوزی و هامیلتون انگلیسی و ژاسپرجانز و رشن برگ آمریکایی هستند.


موضوعات مرتبط :

 گالری مجسمه

گالری نقاشی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *