امور بین الملل

امور بین الملل گالری روژه در ایران و همچنین در کشورهای هدف جهت معرفی، انجام و ارتباط بین هنرمندان در حوزه هنرهای تجسمی فعالیت خود را آغاز نموده، این واحد جهت ایجاد مسیرهایی جهت وارد نمودن آثار هنری و همچنین فروش این آثار در کشورهای دیگه فعالیت نموده.

مجموعه خدمات قابل ارائه:

به اشتراک گذاشتن اطلاعات هنری و علمی هنرمندان

خرید آثار هنری هنرمندان خارج از کشور

فروش آثار هنری هنرمندان داخل کشور

برگزاری مسابقه و نمایشگاه های هنری داخلی و خارجی

برگزاری اکسپوهای داخلی

همکاری جهت معرفی هنرمندان به جشنواره ها، حراجی ها و نمایشگاه های خارجی

برگزاری سمینارهای تخصصی با دعوت ازاساتید داخلی و خارجی

همکاری در چاپ آثار هنرمندان در مجلات تخصصی داخلی و خارجی

همکاری در چاپ آثار هنرمندان در کتاب نفیس روژه

برگزاری نمایشگاه های مجازی دائمی